Regulamin Pracowni na godziny

 1. Opłata za godzinę pracy wynosi 25 zł od osoby. W cenę wliczony jest podstawowy zestaw papierów ściernych, wkrętów, kleju itp. Cena pozostałych materiałów (tj. farby, lakiery, drewno itp.) podlega indywidualnej wycenie.
 2. Opłata za godzinę dotyczy każdej osoby korzystającej z warsztatu pracy na godziny, nawet jeśli dwie osoby pracują nad jednym projektem czy meblem.
 3. Opłata obejmuje korzystanie ze wszystkich narzędzi dostępnych w Pracowni poza wyrówniarko-grubościówką.
 4. Opłata za korzystanie z wyrówniarko-grubościówki wynosi 50 zł za godzinę (minimalna opłata 15 zł).
 5. Osoby bez doświadczenia w obsłudze narzędzi nie mogą samodzielnie korzystać z Pracowni na godziny.
 6. Opiekunowie Pracowni służą poradą i pomocą w dobraniu odpowiednich narzędzi, ale nie wykonują pracy za osobę korzystającą z warsztatu na godziny.
 1. Opiekun Pracowni może odmówić udostępnienia narzędzi do prac, które narażałyby te narzędzi na uszkodzenia.
 2. Osoby korzystające z Pracowni na godziny zobowiązane są do używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i stosując się do zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym razie mogą zostać obciążone kosztami naprawy zniszczonego sprzętu.
 3. Pracownia na godziny jest dostępna tylko dla osób pełnoletnich.
 4. Po zakończonej pracy wszelkie narzędzia należy oczyścić i odłożyć na miejsce, odpady wrzucić do pojemnika na odpady, a przestrzeń pracy zamieść.
 5. Czas poświęcony na sprzątanie nie jest liczony jako czas korzystania z Pracowni na godziny.
 6. Zgubiony karnet do Pracowni na godziny oznacza utratę godzin, które były do wykorzystania.