Warsztaty renowacji – prowadzący Dariusz Sebastianowicz (4 lipca, 10.00 – 16.00)

200 

Podczas warsztatów dowiecie się jak odnowić sfatygowane duchem czasu meble i drobne przedmioty z drewna.

Zajmiemy się przede wszystkim zmywaniem, czyszczeniem i wytrawianiem starych powłok wosków, lakierów, olejów, farb i innych materiałów wykończeniowych i zabezpieczających meble. Pokażemy też czym i w jaki sposób na nowo zabezpieczyć i wykończyć drewniany mebel.

Nauczycie się:

 • nieinwazyjnych sposobów oczyszczania mebli przy użyciu różnych metod (dichlorometan, ług sodowy, spirytus, metoda termiczna i metody chemiczne),
 • retuszu i koloryzacji,
 • nakładania politury,
 • kosmetyki domowej oraz pielęgnacji mebli.

Zachęcamy do zabrania własnych drobnych mebli, które wymagają renowacji. Zapewniamy też materiały do ćwiczeń podczas warsztatów.

Warsztaty poprowadzi Dariusz Sebastianowicz –  konserwator i renowator dzieł sztuki z ponad 30-letnią praktyką w renowacji mebli i przedmiotów zabytkowych. Prace Dariusza można zobaczyć na profilu pod linkiem https://www.facebook.com/KonserwacjaPrzedmiotowZabytkowych/?ref=br_rs

UWAGA! Do odwołania podczas warsztatów wprowadzamy  dodatkowe obostrzenia:
1. Osoby uczestniczące w warsztatach muszą mieć własne maseczki. Płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki dostępne są w Pracowni CECH.
2. Pracując staramy się zachować bezpieczny dystans od pozostałych osób przebywających w Pracowni.

Kupując wejściówkę na warsztaty akceptujesz regulamin (poniżej).

REGULAMIN WARSZTATÓW W PRACOWNI CECH                            

 1. Warsztaty odbywają się w ustalonym z uczestnikami i uczestniczkami miejscu i czasie.
 2. Celem warsztatów jest nauka. Nie zapewniamy usług stolarskich/renowacyjnych w ramach prowadzonych zajęć. Nie gwarantujemy, że renowacja mebli oraz projekty stolarskie, nad którymi pracują uczestnicy i uczestniczki w trakcie warsztatów zostaną dokończone w czasie ich trwania.
 3. W ramach warsztatów zapewnione są materiały potrzebne do nauki. W ramach warsztatów zakłada się realizację przez uczestników i uczestniczki jednego projektu. Za dodatkowe materiały przy niestandardowych projektach organizatorzy warsztatów mogą pobrać dodatkową opłatę.
 4. Uczestnicy i uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe
  i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń osób prowadzących warsztaty w trakcie trwania warsztatów.
 7. Uczestnicy zajęć sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zebrania się zbyt małej liczby chętnych. W takim przypadku opłata za warsztaty zostaje zwrócona w terminie 3 dni od dnia planowanej daty warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w opłaconych warsztatach później niż 2 dni przed planowaną datą nie przysługuje zwrot kosztów.

Brak w magazynie


Category:
Nawigacja

Quickview

Zamknij

Categories

Mój koszyk

Zamknij

Lista życzeń

Zamknij