Warsztaty wprowadzenie do stolarki 29-30 stycznia

250 

Podczas warsztatów ze stolarki opowiemy trochę o teorii pracy w drewnie i nauczymy korzystania z narzędzi: od wkrętarki, szlifierki, wyrzynarki po piły taśmowe czy ukośnice.

Podczas zajęć każdy/każda będzie mógł/mogła spróbować swoich sił w majsterkowaniu w drewnie używając różnych narzędzi i zabrać do domu własnoręcznie wykonany prosty projekt.

29 stycznia (piątek), g. 17.00–20.30
Wprowadzenie do pracy z narzędziami

Opowiemy o tym jak działają i do czego służą poszczególne narzędzia. Każdy/a uczestnik/czka oswoi się z używaniem poszczególnych narzędzi.

30 stycznia (sobota), g. 10.00–14.00

Cały drugi dzień warsztatów poświęcimy na realizację drewnianych projektów uczestniczek/ów.

Zapewniamy drewno i wszelkie niezbędne materiały.
Osoba po pierwszych zajęciach ze stolarki może w miarę swobodnie korzystać z podstawowych narzędzi znajdujących się w Pracowni CECH.

UWAGA! Do odwołania podczas warsztatów wprowadzamy  dodatkowe obostrzenia:
1. Wprowadzamy ograniczenie do 4 osób uczestniczących w warsztatach.
2. Pracujemy w maseczkach.
2. Pracując staramy się zachować bezpieczny dystans od pozostałych osób przebywających w Pracowni.

 

Kupując wejściówkę na warsztaty akceptujesz regulamin (poniżej).

 

REGULAMIN WARSZTATÓW W PRACOWNI CECH                            

 1. Warsztaty odbywają się w ustalonym z uczestnikami i uczestniczkami miejscu i czasie.
 2. Celem warsztatów jest nauka. Nie zapewniamy usług stolarskich/renowacyjnych w ramach prowadzonych zajęć. Nie gwarantujemy, że renowacja mebli oraz projekty stolarskie, nad którymi pracują uczestnicy i uczestniczki w trakcie warsztatów zostaną dokończone w czasie ich trwania.
 3. W ramach warsztatów zapewnione są materiały potrzebne do nauki. W ramach warsztatów zakłada się realizację przez uczestników i uczestniczki jednego projektu. Za dodatkowe materiały przy niestandardowych projektach organizatorzy warsztatów mogą pobrać dodatkową opłatę.
 4. Uczestnicy i uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe
  i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń osób prowadzących warsztaty w trakcie trwania warsztatów.
 7. Uczestnicy zajęć sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zebrania się zbyt małej liczby chętnych. W takim przypadku opłata za warsztaty zostaje zwrócona w terminie 3 dni od dnia planowanej daty warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w opłaconych warsztatach później niż 2 dni przed planowaną datą nie przysługuje zwrot kosztów.

Brak w magazynie


Category:
Nawigacja

Quickview

Zamknij

Categories

Mój koszyk

Zamknij

Lista życzeń

Zamknij