Kurs Stolarski 24h. Start 13.04

750 

Każdy(a) z uczestników(czek) w trakcie warsztatów wykona własny stolik (lub wariację stolika) ucząc się przy tym wszystkich najważniejszych etapów prac stolarskich.

Osoba po kursie będzie potrafiła samodzielnie wykonać drobny mebel i praktykować pracę z drewnem na własny użytek.

Kurs obejmuje 6 spotkań, łącznie 24 godziny pracy. W cenie kursu wliczone są wszystkie materiały. W kursie uczestniczą 4 osoby.

Pierwsze spotkanie planowane jest na 13.04, sobota (jeżeli do tego czasu zbierze się grupa), w godzinach 10.00 – 14.00.
Kolejne proponowane terminy spotkań będą podlegać uzgodnieniu z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów.

1 spotkanie (4 godziny): projekt i wstępna obróbka

 • trasowanie
 • piłowanie
 • struganie
 • zapoznanie z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami

2 i 3 spotkanie (po 4 godziny): cięcie, struganie i wycinanie, łączenia stolarskie

 • obsługa elektronarzędzi do cięcia, strugania i wycinania w drewnie: pilarka stołowa, ukosowa i taśmowa, wyrówniarko-grubościówka, frezarki
 • łączenia stolarskie drewna

4 i 5 spotkanie (po 4 godziny): szlifowanie i klejenie

 • połączenia (gniazda i czopy) ciąg dalszy
 • obsługa szlifierek, zasady szlifowania
 • zasady klejenia drewna (klejenie blatów)

6 spotkanie (4 godziny): montaż i prace wykończeniowe

 • zasady montażu
 • metody wykańczania i zabezpieczania drewna (instruktaż, praca we własnym zakresie)

Kupując wejściówkę na warsztaty akceptujesz regulamin (poniżej).

REGULAMIN WARSZTATÓW W PRACOWNI CECH                            

 1. Warsztaty odbywają się w ustalonym z uczestnikami i uczestniczkami miejscu i czasie.
 2. Celem warsztatów jest nauka. Nie zapewniamy usług stolarskich/renowacyjnych w ramach prowadzonych zajęć. Nie gwarantujemy, że renowacja mebli oraz projekty stolarskie, nad którymi pracują uczestnicy i uczestniczki w trakcie warsztatów zostaną dokończone w czasie ich trwania.
 3. W ramach warsztatów zapewnione są materiały potrzebne do nauki. W ramach warsztatów zakłada się realizację przez uczestników i uczestniczki jednego projektu. Za dodatkowe materiały przy niestandardowych projektach organizatorzy warsztatów mogą pobrać dodatkową opłatę.
 4. Uczestnicy i uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe
  i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń osób prowadzących warsztaty w trakcie trwania warsztatów.
 7. Uczestnicy zajęć sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zebrania się zbyt małej liczby chętnych. W takim przypadku opłata za warsztaty zostaje zwrócona w terminie 3 dni od dnia planowanej daty warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w opłaconych warsztatach później niż 2 dni przed planowaną datą nie przysługuje zwrot kosztów.
Sprzedano 3Pozostało 1  

Category:
Nawigacja

Quickview

Zamknij

Categories

Mój koszyk

Zamknij

Lista życzeń

Zamknij